Elpremont s. r. o.

Elektromontáže

Naše společnost nabízí komplexní elektromontážní práce pro široké spektrum zákazníků od velkých firem až po soukromé osoby.

Tyto služby se týkají zejména těchto činností:

  • výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických zařízení do napěťové úrovně 35 kV
  • montáže, opravy a údržba elektroinstalací (rodinné domy, byty, provozovny, apod.)
  • práce pod napětím na zařízení do napěťové úrovně 1 kV
  • přeložky venkovních a kabelových sítí do napěťové úrovně 35 kV
  • venkovní a kioskové trafostanice
  • výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a servis sítí veřejného osvětlení, včetně možnosti provozování
  • energetický servis
  • přípojky nízkého napětí pro RD
  • revize 

venkovní vedení VN